Om Strandgården


Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer der har pådraget sig en erhvervet hjerneskade, efter Lov om Social Service §107 samt ambulant træning efter Lov om Social Service §102.

Rehabiliteringen kan tilrettelægges som:

  • Døgnophold af længere varighed
  • Brush-up ophold af kortere varighed
  • Ambulante træningsforløb hvor indhold og varighed aftales individuelt - (se eksempler på ambulante fleksible ydelser under Fagprofessionelle)

Rehabiliteringscenter Strandgården

Tlf.:

97 64 51 80